مرکز آموزش

  فعالسازی

1. ابتدا با سیم کارت خود کد دستوری #۷۷۷۷*  را شماره گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.

2. با ارسال عدد 2، گزینه فعالسازی را انتخاب کنید.

3. شناسه (IMEI) دستگاه را وارد و ارسال کنید (15) رقم بدون خط فاصله , ممیز....

4. شماره سیم کارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیم کارت را  دارید، وارد کنید.

5. کد فعال سازی را وارد کنید (عدد 6 رقمی درج شده روی کارت یا لیبل گارانتی)

6. پیغامی برای شما نمایش داده می شود که در آن شناسه  (IMEI) و شماره سیم کارت وارد شده نمایش داده شده است.در صورتیکه اطلاعات این پیغام مورد تائید شماست، عدد1 را وارد نمایید.

7. در انتها پیغامی برای شما نمایش داده می شود که بیانگر فعال سازی موفق دستگاه با شناسه ( IMEI) مربوطه برای شماره سیم کارت ارائه شده است.

(این پیغام به صورت پیامکی نیز ارسال خواهد شد)