پس از این که ایلان ماسک توییتر را خرید، یکی از موضوعات قابل توجهی که درباره مدیریت او گزارش شد، تعدیل نیرو‌های این شرکت بود که گزارش‌های زیادی در این رابطه از او منتشر شد. تغییرات زیادی در نیروهای این شرکت روی داد، به طوری که حتی برخی از مدیران رده بالای این شرکت نیز تعدیل شدند. حالا این شبکه اجتماعی با بحرانی جدید رو به رو شده و کارکنان تعدیل شده از توییتر به خاطر نقض قوانین شکایت کردند. در خبر  تغییرات گسترده در توییتر توسط ایلان ماسک تاثیر آن در انتخابات  می‌توانید بیشتر با جزئیات اخراج کارکنان این شرکت آشنا شوید.

شکایت دسته جمعی کارمندان توییتر

کارمندان تعدیل شده این شرکت یک شکایت دسته جمعی علیه توییتر در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو تنظیم کردند و اعلام داشتند که اقدامات این شبکه اجتماعی برخلاف قانون اعلان تنظیم و بازآموزی کارگران ایالت متحده یعنی  WARN است. این قانون می‌گوید شرکت‌هایی که 100 کارمند یا بیشتر دارند، باید قبل از اخراج دسته جمعی آن‌ها از 60 روز قبل به آن‌ها اطلاع‌ داده باشند.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن هستند که ایلان ماسک می‌خواهد با اخراج حدودا 3700 کارمند، 50 درصد پرسنل توییتر را تعدیل کند. همچنین توییتر در اسنادی که توسط منابع مشاهده شده، اعلام داشته بزای موفقیت شرکت و رو به جلو بودن آن اخراج کارکنان یک امر ضروری است. 

همچنین این شرکت به کارکنان خود اعلام داشته که برای تعیین وضعیت شغلی خود منتظر ایمیل باشند. اگر آن‌ها در صندوق پستی ایمیل مربوط به توییتر خود نامه ای را دریافت کنند، این بدان معنا است که می‌توانند کار خود را حفظ کنند. اما اگر ایمیل به حساب شخصی آن‌ها ارسال شود این معنا را دارد که باید به فکر پیدا کردن یک شغل جدید باشند.

در این شرایط برخی کارمندان نیز در شبکه‌های اجتماعی  خودگزارش داده‌اند که ایمیل‌های کاری آن‌ها از مدتی قبل قفل شده یا حتی از حساب شرکت اخراج شده‌اند.

محتویات شکایت از توییتر

کارمندان شاکی که شکایت نامه را پر کرده‌اند از دادگاه این تقاضا را دارند که حکمی صادر کند که طبق آن توییتر را مجبور به اطاعت از قانون WARN کند. وکیل مدافع  این کارمندان شاکی که شانون لیس ریوردان نام دارد می‌گوید که شاکیان این شکایت را با این مضمون ثبت کرده‌اند : تلاش برای اطمینان از اینکه کارمندان آگاه هستند که نباید حقوق خود را برای واگذاری امضا کنند و راهی برای پیگیری حقوق خود دارند.

ایلان ماسک  در زمینه تعدیل نیرو سابقه طولانی دارد. قبلا نیز زمانی که او ده درصد از نیروهای خود را تعدیل کرد، شکایت مشابه‌ای از شرکت دیگر ایلان ماسک یعنی تسلا شده بود. شاکیان  آن پرونده معتقد بودند که تسلا قانون WARN را نقض کرده است. البته در آن زمان ماسک این شکایت را  بی اهمیت دانست و دادگاه نیز با او هم عقیده بود.